Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

·         Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

1. Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:
Şirketimiz Murat Doğan Turizm İnş.San. ve Tic. Ltd Şti. (“Antalya Shuttle Transfer” veya “Şirket”), kullanıcılara ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni ile söz konusu KVK Kanun’u uyarınca kullanıcıların Antalya Shuttle Transfer tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

2. Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
Kullanıcılara ait kişisel veriler, Antalya Shuttle Transfer tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Antalya Shuttle Transfer tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Antalya Shuttle Transfer’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Antalya Shuttle Transfer’in ve Antalya Shuttle Transfer ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Antalya Shuttle Transfer’in sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

3. Kullanıcıların Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:
KVK Kanunu’nun 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Antalya Shuttle Transfer tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için kullanıcıların açık rızasının alınması gerekmektedir.
Bu kapsamda kullanıcıların kişisel verileri; kullanıcılara yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Kullanıcı hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Antalya Shuttle Transfere ait internet sitesi, kullanıcı paneli ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Kullanıcı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, yeniden hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere Antalya Shuttle Transfer’in hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Antalya Shuttle Transfer’in sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Kullanıcı’nın vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek, üçüncü şahıslara aktarılabilecek ve işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.
Aynı zamanda, Şirketimiz, sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve Açık Bankacılık hizmetlerinden faydalanmanızı sağlamak adına çerçevesi 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“6493 sayılı Kanun”) ve Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile belirlenmiş olmak üzere ve yine 6493 sayılı Kanun’da öngörüldüğü şekliyle “Ödeme Hizmet Sağlayıcısı” olarak kişisel verilerinizi talebiniz ve onayınız doğrultusunda toplayacak ve işleyecektir.
Ödeme hizmetleri ve veri paylaşım servisleri kapsamında Hesap Bilgisi Hizmet Sağlayıcısı (HBHS) ve Ödeme Emri Başlatma Hizmet Sağlayıcısı (ÖBHS) olmak üzere iki tür Ödeme Hizmet Sağlayıcısı bulunmaktadır.

3.1. Hesap Bilgisi Hizmet Kapsamında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Şirketimiz 6493 sayılı Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında bir Hesap Bilgisi Hizmeti Sağlayıcısı olarak, sizlerin diğer Hesap Hizmeti Sağlayıcıları (HHS) nezdinde bulunan hesaplarınıza ait bilgileri derleyerek Şirketimizin çevrim içi platformlarında toplu şekilde sizlere sunmaktadır.
Bu hizmetten yararlanırken yalnızca size gösterilmesi için 6493 sayılı Kanun ve Yönetmelik kapsamında verdiğiniz onay çerçevesinde diğer HHS’lerdeki ve yine anılan düzenleme kapsamında 0-6 ay aralığında belirleyeceğiniz bir süre zarfında erişim onayı verdiğiniz ilgili vadesiz hesaplarınıza erişim sağlayabileceksiniz. Onayınızı bu hizmetten yararlanırken istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

3.2. Ödeme Başlatma Hizmeti Kapsamında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Ödeme emri başlatma hizmeti kapsamında lisanslı bir Ödeme Emri Başlatma Hizmeti Sağlayıcısı, ödeme hizmeti kullanıcılarının başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı (HHS) nezdindeki ödeme hesabından ödeme yapabilmesi için ödeme emri vermesine aracılık etmektedir. 6493 sayılı Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında, bir başka HHS nezdinde bulunan hesabınıza ilişkin ödeme emrini hesabınızın bulunduğu HHS’ye erişim sağlamadan Şirketimiz aracılığıyla doğrudan verebileceksiniz.


3.3. Nitelikli veya Katma Değerli Hizmetler Kapsamında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Şirketimiz 6493 sayılı Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri uyarınca sunacağı hizmetler kapsamında bireysel kullanıcılarımız için bütçe yönetimi, fatura yönetimi, hesap doğrulama, ödemelere ilişkin hatırlatmalar gibi gerçek kişilerin mali durum ve finansal farkındalığını destekleyerek sunulan ödeme hizmetlerini kolaylaştıran, güvenli kılan veya etkinliğini artıran hizmetleri, tüzel kişi kullanıcılarımız için ise ticari borç ve alacak yönetimi, muhasebeleştirme, faturalama, ürün, stok ve tedarik yönetimi gibi tüzel kişilerin ve tacirlerin idari ve operasyonel süreçlerini kolaylaştıran, güvenli kılan veya etkinliğini artıran hizmetleri, Yönetmelik’in 15 inci maddesinin 9 uncu fıkrası kapsamında sunacaktır.
Açık bankacılık kapsamında işleme amaçları yönünden ise; Sizlere açık bankacılık hizmetlerini sunabilmemiz ve açık bankacılık hizmetleri aracılığıyla Şirketimiz diğer ürün ve hizmetlerinden daha iyi yararlanabilmeniz için, Kimlik Bilgilerinizi, İletişim Bilginizi, Müşteri İşlem Bilgileri ve Cihaz Bilgilerinizi ödeme emri başlatma ve hesap bilgisi hizmetinin sunulması amaçlarıyla, KVK Kanunu kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması; Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması işleme şartları çerçevesinde işlemekteyiz.

4. Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:
Kullanıcılara ait kişisel veriler, Antalya Shuttle Transfer tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Antalya Shuttle Transfer tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Antalya Shuttle Transfer’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Antalya Shuttle Transfer’in ve Antalya Shuttle Transfer ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Antalya Shuttle Transfer’in sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, yurt içinde veya yurt dışında mukim iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ve açık bankacılık hizmetleri kapsamında ödeme hesabınızın bulunduğu HHS’lere aktarabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel veriler, kullanıcılardan elektronik ortamda veya Antalya Shuttle Transfer’in talebi halinde fiziksel olarak toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde ve bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Açık Bankacılık Hizmetlerinin sunulması kapsamında kişisel verileriniz, internet şubesi ve mobil uygulamamız, diğer HHS’ler ve diğer kuruluşların veri tabanları (“diğer kuruluşlar” ile ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik & Kişisel Veri Politikamız / Antalya Shuttle Transfer.com adresini ziyaret edebilirsiniz) vasıtasıyla Şirketimizce otomatik yöntemler kullanmak suretiyle toplanmaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları:
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.antalyashuttletransfer.com/gizlilik-politikasi adresinde yer alan Gizlilik & Kişisel Veri Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Antalya Shuttle Transfer, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Antalya Shuttle Transfer’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden makul bir ücret talep etme hakkı saklıdır.

7. Açık Rızanın Verilmesi
İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni’ne onay vererek Antalya Shuttle Transfer tarafından kişisel verilerinizin yukarıda sayılan hallerde ve Antalya Shuttle Transfer tarafından sunulan ödeme, elektronik para ve açık bankacılık hizmetleri ile bu hizmetleri kolaylaştıran, güvenli kılan yan hizmetleri kullanmanız halinde kişisel verilerinizin veri sorumlusu sıfatıyla Antalya Shuttle Transfer veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Antalya Shuttle Transfer’in kullanıcılarına sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, kullanıcıların fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve kullanıcılarla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere KVK Kanunu’nun 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Antalya Shuttle Transfer tarafından bilgilendirildiğinizi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızanızın bulunduğunu kabul ve beyan etmektesiniz.

 

 

Ticari İletişim Rıza Metni

Murat Doğan Turizm İnş.San. ve Tic. Ltd Şti. tarafından sunulacak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, bizzat kendisi ve/veya hizmet sağlayıcıları tarafından; her türlü reklam, kampanya, indirim, hediye, çekiliş, promosyonlara ilişkin reklam, tanıtım ve bilgilendirme, ihtiyaçlarıma özel fırsatlar geliştirilmesi, benimle olan bağlantının devamının sağlanması, müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları, amaçlarıyla tarafıma kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ve benzeri her türlü elektronik iletişim aracı ile Ticari Elektronik İleti gönderilmesini, benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

Murat Doğan Turizm İnş.San. ve Tic. Ltd Şti. / Mersis No: 0624119296800001 Tel No: 02423355151 Adres: Güzelyurt mah 26092 sk No9/A Aksu - ANTALYA

© 2012 - 2024 Antalya Shuttle Transfer - Antalya Havalimanı Transfer | Tüm Hakları Saklıdır - DOGAN TOURISTIC SERVICES